Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom vám poděkovali za vaši účast na 7. mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO 2016. Svou účastí jste přispěli k vysoké profesionální a vědecké úrovni této konference. Bylo nám ctí vás na této akci potkat a budeme rádi, prokážete-li nám tu čest a přijmete pozvání na příští ročník, tedy již na 8. setkání lékařů, sester a dalších nelékařských pracovníků ve zdravotnictví v duchu poslání našeho kongresu:


„Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům.“


8. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2017 proběhne

25. – 27. ledna 2017.

v Clarion Congress Hotelu Prague

Freyova 33, Praha 9

**************************

Prezident kolokvia:
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Vědecký sekretář:
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

***************************

Pořadatel a organizátor kolokvia: 
agentura We Make Media, s. r. o.


Archiv PragueONCO 2016 naleznete ZDE.