1. LF UK a Onkologická klinika VFN pořádají ve spolupráci s 2. a 3. LF UK


7. pražské mezioborové onkologické kolokvium

PragueONCO 2016

„Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům“
 

27. – 29. 1. 2016

v Clarion Congress Hotelu Prague

Freyova 33, Praha 9

**************************

Prezident kolokvia:
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Vědecký sekretář:
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

***************************
Organizace kolokvia: 
agentura We Make Media, s. r. o.Archiv PragueONCO 2015 naleznete ZDE.


Záštitu nad kolokviem převzaly:

Evropská onkologická společnost – ESMO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Magistrát hlavního města Prahy

Česká onkologická společnost ČLS JEP

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Česká urologická společnost ČLS JEP

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Česká chirurgická společnost ČLS JEP

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

Univerzita Karlova v Praze

2. lékařská fakulta UK

3. lékařská fakulta UK

Česká asociace sesterKolokvium podpořila Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.